Persbericht : DiversiCom in volle actie tijdens ‘DUODAY’

DiversiCom in volle actie tijdens ‘DUODAY’:
een ambitieuze nationale actie om de tewerkstelling 
van mensen met een beperking te stimuleren.

Op 30 maart start de jaarlijkse actie ‘DUOday’, ten voordele van de tewerkstelling van mensen met een beperking. De actie streeft twee grote doelen na: bedrijven sensibiliseren om meer mensen met een beperking te werk te stellen en gehandicapte stagiairs een beroep laten ontdekken waarvoor ze gekwalificeerd zijn. De actie vindt gehoor op nationale schaal. Haar succes berust op een samenwerking tussen de vier regionale agentschappen bevoegd voor de integratie van mensen met een beperking, een breed netwerk van verenigingen, en ondernemingen die in heel België deelnemen. In totaal grijpen 500 ondernemingen en 600 stagiaires hier de unieke kans om handicap en werk, twee nog vaak uiteenlopende werelden, dichter bij elkaar te brengen. De vzw DiversiCom draagt ruimschoots bij aan het succes van de actie. De vzw heeft 31 stages in 17 organisaties gefaciliteerd.

Context

In België gaan handicap en werk niet goed samen. Mensen met een beperking maken 15% uit van de werkende bevolking, maar slechts 35 à 40% onder hen heeft werk. Terwijl heel wat inactieve mensen met een handicap best wel over mogelijkheden en kwalificaties beschikken voor de arbeidsmarkt.

De vzw DiversiCom stelt zich tot doel om mensen met een beperking aan werk te helpen. Ze heeft vier kernactiviteiten: de begeleiding van gehandicapte werkzoekenden, advies op maat aan de werkgever, het verbinden van werkzoekenden met het netwerk van bedrijven, en het verspreiden van goede voorbeelden van een geslaagde integratie. Het credo van de vzw is immers: eerst de competentie, dan pas de handicap!

Sinds haar oprichting eind 2014 begeleidt de vzw 115 kandidaten en adviseert ze meer dan 50 organisaties uit verscheidene sectoren en van verschillende grootte. Naast de 140 beroepsprojecten die ze voor hen tot nu toe heeft mogelijk gemaakt, sensibiliseert DiversiCom ook voor handicaps en geeft ze opleidingen aan partnerbedrijven om hen beter voor te bereiden op de aanwerving én het behoud van werk van personen met een beperking. Samen met de partnerbedrijven onderneemt ze concrete acties voor een grotere openheid in hun HR-beleid naar mensen met een handicap toe.

De DUOday: doel en impact

De actie van 30 maart wil de struikelblokken die personen met een handicap ondervinden naar hun professionele integratie weghalen. Die week openen 500 bedrijven hun deuren voor stagiairs en hun ontdekkingstocht van 1 tot 20 dagen. Dat is inderdaad kort. Maar voor de stagiair is het een stap van onschatbare waarde in het vaak kronkelige parcours van integratie. Het bedrijf krijgt de kans om het anders-zijn op een positieve manier te ervaren en om op die manier bij te dragen aan een grote maatschappelijke uitdaging. De volgende stap? Mensen in dienst nemen.

Elk jaar leiden deze stages, gefaciliteerd door DiversiCom, tot contracten op langere termijn. Zo hebben 17 van de 33 stagiairs, die begeleid werden door DiversiCom op de DUOday van 2016, een professioneel contract op langere termijn kunnen afsluiten, een kwalificatieopleiding gestart of verdergezet.

31 duo’s, bij elkaar gebracht door DiversiCom in 2017

Zeventien partnerbedrijven gingen in op de DUOday-oproep. Voor hen selecteerde DiversiCom 22 stagiairs. Ze volgt hun rekrutering op van a tot z: eerste matching met de onderneming, administratieve opvolging, de uitvoering van aanpassingen, de voorbereiding van de begeleiders en de evaluatie van de stage.

Onze partnerbedrijven voor de DUOday:

Enkele hartverwarmende duo’s

  • Hélène (met beperkte mobiliteit), stagiaire bij Actiris

Hélène is logopedist en beëindigt binnenkort een Master in Neuropsychologie. Ze doet nu een stage op het Anti-discriminatieloket van Actiris, die nu een nieuwe logopedische ondersteuning biedt aan allochtone werkzoekenden gediscrimineerd op basis van uitspraakmoeilijkheden en taalaccenten.

  • Sanaa (doof), stagiaire bij ENGIE

Sanaa is uit een lange periode van werkloosheid geraakt dankzij twee digitaliseringsopdrachten bij RTL en AXA via DiversiCom. Ze ontdekt nu de wereld van ENGIE, waar ze administratieve ondersteuning van 1 maand biedt op de Personeelsadeling van ENGIE.

  • Manon (met beperkte mobiliteit), stagiaire bij RTL

Manon heeft een Master in Communicatie en Journalistiek en beëindigt een Master in Muziekwetenschap. Ze ontdekt het beroep van communicatie bij Handicap International, die meteen kan genieten van haar ervaring in journalistiek en haar kennis over de realiteit van een handicap.

  • Carlos (intellectuele beperking), stagiair op het Kabinet van de Minister Céline Fremault en bij de Brusselse Brandweer (DBDMH)

Carlos heeft al een eerste ervaring in logistieke en onderhoudshulp. Hij doet een stage in de keukens van de Brusselse Brandweer en het Kabinet van de Minister Céline Fremault. Daar helpt hij namelijk bij de organisatie van het ontbijt aangeboden aan de brandweermannen (en –vrouwen) als eerbetoon voor hun engagement tijdens de aanslagen van 22 maart 2016.

  • Vincent (met beperkte mobiliteit), stagiair bij de Koning Boudewijnstichting, bij L’Oréal en Solvay

Vincent heeft een diploma in Marketing en Milieubeheer. Drie bedrijven bieden hem een beroepsverkennende stage aan: de Koning Boudewijnstichting en haar Onderzoeksactiviteiten, L’Oréal en haar Marketingprojecten, Solvay en haar uitdagingen in duurzame Handel en Ontwikkeling.

  • André (autistisch), stagiair bij de MIVB

André is dol op het openbaar vervoer. De werking en geschiedenis van het Brusselse net hebben geen geheimen voor hem. De MIVB stippelde voor hem een schitterend ontdekkingsparcours uit!

  • François (cognitieve handicap), stagiair bij de RTBF

François heeft kwalificaties en ervaring in geluidsopname, audiovisuele montage en grafisch design. Hij zal bij de RTBF een grafisch designer en een team van geluidstechnici bijstaan in hun respectievelijke opdrachten.

  • Ibrahim (blind), stagiair bij RTL

Ibrahim, gediplomeerd in Marketing, gaat de verschillende diensten en beroepen op de Communicatieafdeling van RTL ontdekken: publiekspeilingen, communicatie naar het groot publiek en adverteerders, externe partnerships, de persdients, sociale netwerken…

Voor meer info:

DUOday: www.DUOday.be

DiversiCom: www.diversicom.be

 Contactpersoon DiversiCom:

Marie-Laure Jonet, Oprichtster

ml.jonet@diversicom.be / 0475 30 57 84