26 Juni 2018 : JobDay « Brug naar werk » in het stadhuis van Brussel

Werkzoekenden met een handicap en Brusselse werkgevers worden uitgenodigd op 26 juni 2018 van 9u tot 16u in de Militiezaal van het stadhuis van Brussel voor een Forum en een Jobday.

Op het programma :

9u30

Introductie

9u45

« Handicap en ondernemerschap » : Stand van zaken in Brussel (voorstelling door UCM)

10u30

Break

10u45

Financiële bijstand, aanpassing van inrichtingen en diensten die vergemakkelijken de aanwerving van personen met een beperking

11u45

Succes stories 

12u30

Lunch

13u30

Jobday : gesprekken tussen werkgevers en werkzoekenden met een beperking

16u00

Afsluiting

 

 Adresse : Stadhuis Brussel (Militiezaal)

 Info : 02/211.14.60 • www.werkcentrale.be

 Inschrijven : info@werkcentraledelemploi.irisnet.be

Deze evenement is georganiseerd door het Stad Brussel en het Werkcentrale in samenwerking met UCM en diverse actieve Brusselse spelers in de begeleiding van personen met een handicap.

DiversiCom zal bijdragen tot de voorstelling van de voormiddag en tot de Jobday.